• |  

Kiadó reklámfelület

2019.09.15 Eniko

   

Jogi nyilatkozat

A WWW.MJO.HU weblap-rendszer ( www.mjo.hu ; www.megyejarasonline.hu ;www.gazditszeretnenk.hu ) kizárólagos üzemeltetője az ANDAPE KFT. (továbbiakban Üzemeltető).

Azáltal, hogy Ön a weblap-rendszer (továbbiakban Portál) bármely oldalára fellép, automatikusan és azonnali hatállyal elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket még azon esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

A szolgáltatást az Üzemeltető nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön, mint Felhasználó (olvasó, blogger, hirdető, hozzászóló, stb.) megértette és elfogadja az alábbiakat:

Szerzői jogok

A Portálon található minden tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdona.

Az Üzemeltető fenntart minden, a Portál bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Portálhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videó anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

A Portál tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Portál így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az Üzemeltető fenntartja magának a kizárólagos jogot, hogy kereskedelmi célú tartalmi ajánlókat, hirdetéseket futtasson a Portál bármely felületén.

Az Üzemeltető oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Portál tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A portálról értesüléseket (Cím + Lead) átvenni csak a portálra való megfelelő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő, nem módosítja az eredeti információt, a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A WWW.MJO.HU (beleértve a www.megyejarasonline.hu; www.gazditszeretnenk.hu) név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az Üzemeltető előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek a Portálunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget az elhelyezett tartalmak, információk vagy anyagok (regisztráció során megadott adatok; hirdetések, ajánlatok, tájékoztatók, blogbejegyzések, hírek, hozzászólások stb.) hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Üzemeltető kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Portál letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az Üzemeltető kizárja.

A Portálon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.

A Felhasználó saját maga a felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Portált kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy az Üzemeltetőt kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó Portál-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve, bármilyen természetű, vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az Üzemeltető írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.

Beküldött / külön megállapodás szerint átvett tartalmakkal kapcsolatos szerzői jogok

www.mjo.hu vállalja, hogy a megküldött / külön megállapodás szerint átvett tartalmakat a lehető leghamarabb az oldalon közzéteszi és azokhoz ingyenes hozzáférést biztosít bárkinek. (Tartalom: fotó, videó, cikk, blogbejegyzés, ábra, grafikon, egyéb képi vagy szöveges on-line megjelenés). A szerző vállalja, hogy a tartalmakat a www.mjo.hu szükség esetén előzetes bejelentés nélkül módosíthatja tartalom lényegének megváltoztatása nélkül. Minden, a www.mjo.hu-n megjelenített, a szerző által beküldött, vagy weboldaláról külön megállapodásban rögzítettek szerint átvett tartalom a www.mjo.hutulajdonát képezi, illetve azzal szabadon rendelkezik. Amennyiben a szerző külső forrást használ fel a megküldött, vagy weboldalán megjelentetett és onnan a www.mjo.hu által átvett tartalom szerkesztése során, köteles annak eredetét feltüntetni a hatályos forrás-megjelölési szabályok betartásával. A szerző a beküldött, vagy az oldaláról átvett tartalomért teljes felelősséget vállal, ideértve a szerzői joggal védett tartalmi elemek esetleges nem megfelelő felhasználását valamint a forrás-megjelölés elmulasztását. Awww.mjo.hu nem felel az esetlegesen felmerülő, fentebb részletezett követelmények be nem tartásából keletkező jogkövetkezményekért.

Külön megállapodásban nem rögzített tartalmak átvétele a tartalom megváltoztatása nélkül, a szerző hozzájárulásával történik. Az eredeti cikk webcíme (link) és a szerző neve minden alkalommal feltüntetésre kerül. A szerzői jogok és felelősségek minden esetben a szerzőt terhelik.

Személyes adatok védelme

A Portál regisztráció nélkül is szabadon böngészhető. Egyes szolgáltatásai viszont regisztrációhoz kötöttek. A Portál rendszerébe történő regisztráláskor a Felhasználónak legalább az e-mail címét, valamint egy választott felhasználónevet meg kell adnia. E-mail címét nem jelenítjük meg, és harmadik félnek nem adjuk át előzetes hozzájárulása nélkül. A Felhasználónak az összes, regisztráció során megadott adatot jogában áll bármikor megváltoztatni.

A regisztráció során opcionálisan megadható adatok (pl.: felhasználói bemutatkozás, életkor, nem, legmagasabb iskolai végzettség) kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A Portál használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózzuk a Felhasználó webes tevékenységeit (IP-cím; operációs rendszer típusa; böngészőprogram tulajdonságai; stb.).

A regisztráció során megadott adatokat és a webes tevékenységi naplókat az Üzemeltető csak összesítve, statisztikai célokra használja fel, és csak az Üzemeltető fér hozzá.

A Felhasználó fizikai elérését lehetővé tevő adatokat csak akkor kérjük, ha az igénybe kívánt szolgáltatás megköveteli, vagy büntetőeljárás indul.

Az Üzemeltető a regisztrációkor megadott személyes adatokat semmilyen esetben sem módosítja.

Általános felhasználási szabályok és elvek

A szolgáltatásokat az Üzemeltető nyújtja az itt leírt feltételekkel. A belépéssel a Felhasználó elfogadja ezeket.

Bloggernek tekinthető minden admin jogú tagként szereplő Felhasználó (lehetnek többen is).

Tartalom alatt értjük a Felhasználó (beleértve az admin jogú felhasználó) által a Portálra felvitt összes adatot, beleértve a létrehozott blogokat, bejegyzéseket (grafika, szöveg, fotó, audió-, vagy videó anyag, stb.), blogsablonokat, hozzászólásokat, hirdetéseket. A Portál alatt megjelenő tartalmakat a Felhasználók töltik fel és azokért ők vállalják a felelősséget, az Üzemeltető nem.

Az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) 2.§ lc) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

Az Ekertv. 7.§ (3) bekezdése alapján az Üzemeltető nem köteles a Portálon található tartalmak moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz a közvetítő szolgáltató nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, tehát nem köteles a Felhasználók által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására.

A Portál rendszerének egyes szolgáltatási szintjei ingyenesen igénybe vehetőek, minden külföldi- és belföldi jogi, vagy természetes személy számára.

A Portál rendszerének egyes szolgáltatási szintjei igénybe vételéhez (Pl.: Bloggerkedés) a Felhasználónak a portálon történő regisztráción kívül, fel kell vennie a kapcsolatot, és egyeztetnie kell a részletekről az Üzemeltetővel.

A szolgáltatásokat a Felhasználó csak saját felelősségére használhatja. Saját maga a felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. A blogra vonatkozó felületeken kívül nem módosíthatja a Portál megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

A Felhasználó a Portál alá csak olyan tartalmakat tölthet fel, amik nem sértik a Magyarországon és az Európai Unióban aktuálisan hatályos jogszabályokat és/vagy harmadik személy jogait. Nem helyezhet el a Portálon az olvasó-, vagy az Üzemeltető rendszerét, működését befolyásoló kódot, olyan technikai eszközt, amely a Felhasználó gépében kárt okozó fájlokra mutatnak; elrontott html-kódokat; Javát; automatikusan induló fájlletöltéseket és minden olyan beavatkozást, amely akadályozza az oldal rendeltetésszerű használatát; a szándékos elárasztást (floodolás) stb.

A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a Felhasználó feljogosítja az Üzemeltetőt, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés – lehetőség szerint – a forrás megjelölésével történik.

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet valamelyik konkrét tartalom egyik felhasználásával, kérheti, hogy az Üzemeltető távolítsa azt el az adott felületről. Az Üzemeltető ezt lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ez technikailag lehetséges. A teljes tartalomra azonban nem kérhető ilyen kizárás.

A Felhasználó a fent említett tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl bármilyen, a szerzői jogról szóló törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt ad az Üzemeltetőnek a tartalmak szolgáltatásban történő kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására. Ezt az engedélyt az Üzemeletető továbbadhatja a vele közvetlen vagy közvetett tulajdoni kapcsolatban lévő társvállalatai és szükségszerűen bevonandó alvállalkozói számára.

A Felhasználó által az Üzemeltető részére a jelen feltételek elfogadásával átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatások igénybevételének megszűnése nem érinti, továbbá az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de az Üzemeltető által esetlegesen archivált tartalmakra is. Jelen feltételek elfogadásával tehát a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a feltöltött tartalma törlésekor biztonsági másolatokon, vagy egyéb helyeken –– maradhatnak tartalmai, adatai.

Az Üzemeltető csak és kizárólag tárhelyet, felületet biztosít a tartalmak elhelyezésére, azaz az Üzemeltető csak „az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás)”.

Moderálási elvek

Az elhelyezett tartalmakban megfogalmazott vélemények nem (feltétlen) tükrözik az Üzemeltető álláspontját.

A szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom - beleértve az általa elhelyezett hirdetéseket is - bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti az Üzemeltető érdekeit, akkor az Üzemeltető azt jogosult törölni, akár saját elhatározásából, akár a tartalommal kapcsolatban érdekeltek kérésére.

A fentiek miatt az Üzemeltető fenntartja a jogot a feltöltött tartalmak módosítására, URL-jének megváltoztatására, indokolt esetben teljes törlésére. Továbbá az Üzemeltető fenntartja a jogot a felhasználó hozzáférésének bármikor (akár előzetes figyelmeztetés nélkül), bármilyen okból történő korlátozására vagy megszüntetésére. A korlátozás, vagy megszüntetés egyedi elbírálás alá esik.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy regisztrált vagy regisztrálatlan Felhasználójától felvitt, a részben vagy egészben a Magyarországon és az Európai Unióban aktuálisan hatályos jogszabályokat és/vagy harmadik személy jogait sértő tartalmat részben vagy egészben kimoderálja.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelőnek ítélt felhasználóneveket (Pl.: trágár kifejezés, gyalázkodó kifejezés, stb.), bármikor (akár előzetes figyelmeztetés nélkül), törölheti. Kérjük, ne használjon olyan nevet, amely a Magyarországon és az Európai Unióban aktuálisan hatályos jogszabályokat és/vagy harmadik személy jogait sérti. 

A közösségi tér nem a reklám helye. Amennyiben terméket, vagy szolgáltatást szeretne hirdetni, azt részben megteheti az Apróhirdetésekben. Egyéb hirdetésekkel kapcsolatos ügyekben (pl.: banner, PR cikk), forduljon értékesítőinkhez (reklam(kukac)mjo.hu).

Adatvédelmi szabályzat

A WWW.MJO.HU ( www.mjo.hu ; www.megyejarasonline.hu ; www.gazditszeretnenk.hu – továbbiakban Portál) az ANDAPE PARTNERS Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám:

24895518-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-012971, székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hantoskerti út 14.; e-mail: mjo(kukac)mjo.hu; a továbbiakban: Társaság) által működtetett weblap-rendszer. A Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Portál látogatása során feltöltésre kerül. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret.

A Portálra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény.

Az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Portál látogatottsága számszerűsíthető legyen, a hirdető ügyfeleivel fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük.

Hirdető felhasználók

A Portálon történő hirdetés / regisztráció feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása: 

• Felhasználónév (szabadon választott)

• E-mail cím

A hirdető felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai szintén rögzítésre kerülnek. A felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

A fenti adatok megadásával, és a Portálon történő hirdetés feladásával, vagy regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul (1) a személyes adatainak az alábbi, az „adatkezelés célja” bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (2) az adatok Társaság által, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá (3) hogy a Társaság a felhasználót piackutatás céljából elektronikus hirdetéssel, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz (pl. e-mail, SMS vagy MMS) formájában közvetlenül megkeresse. A feltöltött személyes adatokat a Társaság a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Társaság jogszabályi kötelezettsége.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a hirdető felhasználókkal fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, hirdetések jogszabályok szerinti esetleges ellenőrzése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A felhasználók az adataik megadásával, illetve hirdetés feladásával vagy regisztrációjukkal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Társaság a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (e-mail, SMS stb.) felkeresse őket. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

Előfordulhat, hogy egyes felhasználók, a megadott adataiktól és a regisztrációjukkal kapcsolatos aktivitásuktól függően más és más hirdetést kapnak.

Látogatók

A Portálra látogatók különféle adatai, többek között az IP címük és további forgalmi adatok rögzítésre kerülnek annak érdekében, hogy a lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Társaság azonosíthassa. Ezen adatokat a Társaság csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye azonosíthatóvá válik. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Sütik

E Portál megfelelő működésének érdekében sütiknek nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a Portál az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a Portál bizonyos ideig megjegyzi a Felhasználó műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a Felhasználónak nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

A sütiket a Felhasználó bármikor törölheti, adott esetben letilthatja.

Fogyasztói panaszok

A Társaság ügyfélszolgálata a Társaság szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat a mjo(kukac)mjo.hu címen email-en fogadja.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A panaszokról a Társaság a jogszabályok szerinti kötelező jegyzőkönyvet vesz fel, amely jegyzőkönyv, továbbá a panaszra adott válasz másolati példányát a Társaság 5 évig köteles megőrizni. 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Adatkezelési szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A Felhasználó a Portálra történő látogatásával hozzájárul személyes adatainak adatfeldolgozás céljából a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó számára történő továbbadásához.

A Társaság az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet. A Társaság az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

A Társaság részére a feltöltött hirdetések tárolását a tárhely szolgáltató (szerver) végzi, adatfeldolgozóként. (Web-server Kft; 4025 Debrecen, Pásti u. 2.)

Külső szolgáltatók

A Portál egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl.: Facebook Inc., Google Inc., stb., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, stb.

Társaság kijelenti, hogy a Facebook alkalmazás Felhasználó általi használata esetén a Felhasználó Facebook user ID adatáról értesül, azt tárolja a felhasználóról, továbbá a Felhasználó által a Weboldalon feladott hirdetések közül a Facebook alkalmazáshoz hozzáadottakat az alkalmazás üzemeltetője részére továbbítja. Az alkalmazás célja, hogy a felhasználók hirdetéseit a Facebook ismerősei számára könnyebben láthatóvá tegye és ezáltal a felhasználókat az alkalmazás használatával a Portálra vezesse. Az alkalmazás által megvalósított információáramlás kizárólag akkor történik meg, ha a Felhasználó az alkalmazást a Facebook oldalon önkéntesen használni kezdi és az adatokat rendelkezésre bocsátja, így az alkalmazást igénybe veszi. Az adatkezelés az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig, illetve az alkalmazás felhasználó által történő használatának időtartamáig tart.

A Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat a Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra használhatja fel. 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg.

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A Társaság az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Társaságot.

A Társaság a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi szabályzat 2014. május 22. napján lép hatályba.

Egyebek

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Portálunkat.

A jelen jogi és adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú megváltoztatásának jogát fenntartjuk! Regisztrált felhasználóinkat, a változást követő 24 órán belül e-mail-ben értesítjük.

Kérjük regisztrálatlan felhasználóinkat, hogy időközönként keressék fel a „Jogi Nyilatkozat” oldalunkat!Kellemes böngészést kíván:

az MJO – Hírek a járásokból csapata