• |  

Kiadó reklámfelület

2019.08.23 Bence

   

Februári hírek - Körösújfalu 2017

2017.02.0718:07
Forrás: Körösújfalu

Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete februári ülésén tárgyalja a település 2017. évi rendezvényeinek időpontját. Elfogadása esetén 4 nagyobb rendezvény lesz a településen. Március 4-én Farsang, Április 30-án Majális, Augusztus 5-én Falunap, és December 16-án Fenyő ünnep!

2017. év tavaszától módosul a községben a szemétszállítás rendje. Jogszabályi változások miatt új állami szolgáltatótól fogják megkapni a negyedéves csekkeket az ingatlan tulajdonosok. A szolgáltatás díja nem emelkedik azonban a szemétszállítás színvonala emelkedni fog, melynek értelmében, a két heti ürítés helyett hetente lesz ürítés, illetve a házhoz kihelyezett további gyűjtőedények szelektív hulladék gyűjtésére is alkalmas lesz. Az új szelektív gyűjtő szolgáltatás is bevezetésre kerül. Pontos tájékoztatót időben megkapják a lakosok.

Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete újból meghirdette az önkormányzati tulajdonú Tavasz utca 54-56 szám alatti szociális bérlakásokat. A lakások bérlésére pályázat útján lehet kérelmezni. A pályázatok beadásának határ ideje március 15. Egy évre lehet megpályázni az ingatlanokat, melyeknek bérleti díja 10.000 forint/hó. A részletes kiírást megtalálják az önkormányzat hirdetőjén!

A Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő Testülete januári testületi ülésén, több költségvetési döntést érintő kérdést is megtárgyalt. Első fordulóban megtárgyalásra került a 2017-évi költségvetés. A testület első körben nem fogadta el a költségvetési rendeletét, mivel további kiadás csökkentő és bevétel növelő intézkedést kell megtenni. Csökkentésre kerültek a személyi juttatások, dologi kiadások, működési támogatások, illetve a fejlesztési és reprezentációs kiadások is. Továbbá a jelenlegi intézményi struktúra fenntartásához bevételeket is növelni kel a településnek,

mivel az iparűzési adó befizetések évről-évre csökkenek. Ennek hatására a testület döntött a közös kiadások fedezéséhez szükséges kommunális adó mértékének növelésére. Az adó mértéke 6000.ft/év/ingatlan! Ezen kívül intézkedett az adó kintlévőségek kezelésével kapcsolatban, valamint egyéb állami működési pályázaton is részt vesz az önkormányzat.