• |  

Kiadó reklámfelület

2019.05.23 Dezso

   

Októberi hírek - Körösújfalu

2016.11.1116:53
Forrás: Körösújfalu

Körösújfalu Község Önkormányzata 106 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlására nyert támogatást. A támogatást a Belügyminisztérium adta. Előreláthatólag 2017. január hónap második felében kerülnek kiosztásra a tűzifák a szociálisan rászorulók részére.

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete újból pályázatot hirdet az 5536 Körösújfalu, Tavasz utca 56/1. szám alatti összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történő bérbeadására. Az igénybe vételről a kérelmet 2016. november 23-ig lehet benyújtani.

A Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület 2016. november 27-én tartja szokásos évzáró gyűlését meghívott egyesületekkel és saját egyesület tagjaival.

Településünkön a közmunkaprogram keretén belül több helyen elkezdődtek az áteresz csatornák karban tartása, valamit a Kossuth utcán kialakításra kerültek a leálló sávok. A Kossuth utcai buszforduló területe is karban lett tartva.