• |  

Kiadó reklámfelület

2019.05.23 Dezso

   

Júniusi hírek - Körösújfalu

 
Lezajlott településünkön 2016. június 4-én a Meseerdő Óvodában a ballagás. Az intézményből 5 gyermek ballagott el. Az óvodások a szülőknek és családtagoknak műsorral kedveskedtek.  A ballagók elbúcsúztak az alsóbb csoportosoktól és az óvónőktől. 

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet két összkomfortos önkormányzati lakás bérbeadásáról. A bérleti jogviszony a 2016. év július hó 1. napjától 2017. év június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól. Az ingatlan bérleti díja: 10.000,- Ft/hó+rezsi költség. A pályázati kiírás megtalálható Körösújfalu Község honlapján a dokumentumtár menüpontban.

Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő testülete döntött arról, hogy benyújt ismét egy pályázatot. (TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) A pályázat energetikai korszerűsítésről szól, amely a Körösújfalui Közösségi Ház külső hőszigetelését, napkollektorok felszerelését az épületen és új korszerű kazán beszerelését foglalja magába. 

Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő testülete meghallgatta Tarsoly János (rendőr százados, vésztői őrsparancsnok) közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. A beszámolón részt vett Szalai Zoltán rendőr ezredes a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője. 

Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő testülete legutóbbi ülésén:
-    megtárgyalta és elfogadta a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelését
-    elfogadta a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadás rendeletet, 2015-ben 324 millió bevétele volt az Önkormányzatnak ezzel szemben 294 millió forint kiadása volt. Ebből látható, hogy az Önkormányzat összesített 2016. évi maradványa közel 30 millió forint volt, mely természetesen 2016-ban feladattal terhelt pénzösszeg.