• |  

Kiadó reklámfelület

2019.05.23 Dezso

   

Körösújfalu októberi hírek


Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület 2015.09.20-án délelőtt 9 órai kezdettel baráti találkozóra invitálta a komádi és a szeghalmi nyugdíjas egyesületeket. A találkozó során műsorokkal kedveskedtek egymásnak az egyesületek, továbbá kölcsönösen bemutatták egyesületük tevékenységeit. A Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület süteménnyel és pogácsával kedveskedett a két vendég egyesületnek. A találkozó célja a kapcsolatok ápolása a környező nyugdíjas egyesületekkel. 

Befejeződött a településünkön a ravatalozó épület felújítása, valamint az épület elektromos árammal való ellátása. Az önkormányzat már évek óta tervezi a temető áram ellátását. Az idei évben ez sikerült is, továbbá teljes külső-belső homlokzat festése is megvalósult.

Körösújfalu Község Önkormányzatának képviselő testülete szeptemberi rendkívüli ülésén döntött arról, hogy az idei évben is részt vesz a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban. Azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, akik a pályázatban részt szeretnének venni azok november 9-ig, jelentkezhetnek. A tájékoztató megtalálható településünk honlapján. (www.korosujfalu.hu)
 

Körösújfalu Község Önkormányzatának képviselő testülete pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelő anyag vásárlásához. A pályázat 190 m3 kemény lombos tűzifát igényelt a település, melyet a nyertes pályázat esetén a szociálisan rászoruló lakosok részére oszthat ki az önkormányzat a következő év február végéig. A teljes támogatási igény meghaladja a 3 millió forintot, melyhez az önkormányzat biztosítja a saját erőt. A beadott pályázatról az illetékes minisztérium dönt október végén.

Körösújfalu Község Önkormányzatának képviselő testülete szeptember 30-án tartotta meg rendes testületi ülését, melynek videó anyaga megtekinthető a település honlapján. A testületi ülésen több dologban hozott határozatot a település vezetése:

- döntött arról, hogy a család segítési illetve gyermek jóléti feladatokat továbbra is a szeghalmi kistérségi intézmény keretei között kívánja ellátni
- döntött arról, hogy 2015-ben is támogatja a Füzesgyarmati székhelyű Körös- Sárréti Tourinform iroda működését 
- döntés született a közvilágítás karbantartási munkák elvégzésével kapcsolatban, a döntés értelmében az új cég végzi a 2015.október 1-től közvilágítás aktív elemeinek karbantartását, a karbantartásra 2 éves szerződést kötött a település