• |  

Kiadó reklámfelület

2019.05.23 Dezso

   

Körösújfalu szeptemberi hírek


Körösújfalu Község Önkormányzatának képviselő testülete augusztusi testületi ülésén módosította a 2015. évi költségvetését. A költségvetés kiadási és bevételi főösszege 287 millió forintra emelkedett.

Körösújfalu Község Önkormányzatának képviselő testülete elfogadta 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Az önkormányzat 2015 I. félévében 137 millió forint bevételt teljesített, ami 48%-os teljesülést jelent. Az Önkormányzat kiadási előirányzathoz viszonyítva is 48%-ban teljesített.

Körösújfalu Község Önkormányzatának képviselő testülete elfogadta és véleményezte a Körösújfalui Meseerdő Óvoda 2015-2016-os munkatervét.  A munkaterv tartalmazza a pedagógiai programot, a nevelési évrendjét, nyitva tartást, munkarendet, partneri kapcsolatokat és a szülői munkaközösség terveit.

Az Önkormányzat az idei évben is pályázni fog a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A pályázatot a belügyminisztériumhoz nyújthatják be az 5000 fő lakosság szám alatti települések szeptembert 30-ig. Sikeres pályázat esetén az előző évekhez hasonlóan lakosságot kívánja segíteni az Önkormányzat a tüzelési időszakban.